Nordea presenterar resultatet för första kvartalet 2019 tisdagen den 30 april 2019

Pressmeddelande | 2019-04-23 14:30

Rapporten publiceras cirka kl 07.30 EET (06.30 CET).

Webbsändning
Tid: kl 09.00 EET (08.00 CET). Vd och koncernchef Casper von Koskull presenterar resultatet.
 
För att följa webbsändningen, vänligen använd länken till webbsändningen eller ring ett av följande nummer: +44 333 300 0804, +46 8 566 426 51, +358 9 817 103 10, +45 35 44 55 77, kod 68301225# senast kl 08.50 EET.
 
Direkt efter webbsändningen hålls en frågestund för investerare och analytiker med Christopher Rees, Group CFO, och Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer. Frågestunden börjar cirka kl 09.30 EET (08.30 CET).
 
Efter konferenssamtalet läggs en indexerad uppspelning ut här. Det går också att höra en uppspelning fram till den 7 maj 2019. Vänligen ring ett av följande nummer: +44 333 300 0819, +46 8 519 993 85, +358 9 817 105 15, +45 82 33 31 90, kod 301285308#.
 
Presentation för analytiker och investerare i London den 2 maj

Tid: 11.00 lokal tid (GMT +1)
Plats: Autonomous, 50 Berkeley Street, London, W1J 8HA
 
Casper von Koskull, vd och koncernchef, Christopher Rees, Group CFO, Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer och Pawel Wyszynski från investerarrelationer, deltar. Presentationen, inklusive frågestund, väntas vara cirka en timme.
 
För att delta, kontakta Rachel Griffin på Autonomous Research via e-post: rgriffin [at] autonomous.com (rgriffin[at]autonomous[dot]com).
 
Rapporten publiceras i sin helhet på engelska och svenska. Ett pressmeddelande med ett sammandrag av resultatet publiceras på engelska, svenska, danska, finska och norska.


För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel 072 235 0515
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel 073 350 55 99
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents