Julie Galbo har beslutat att lämna Nordea

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-05-08 10:00

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Ändring av styrelse/ledning/revisor

Julie Galbo, som är chef för Group Business Risk Management och medlem av koncernledningen (GEM), lämnar Nordea i slutet av maj 2019 och lämnar sin plats i koncernledningen omedelbart. Julie Galbo kom till Nordea för fem år sedan, när hon år 2014 började i Asset Management. Då var hennes uppdrag att leda sammanslagningen av Nordeas fyra dotterbanker i Danmark, Sverige, Norge och Finland till en enda bank. Sammanslagningen slutfördes i januari 2017 och därefter tillträdde hon som Chief Risk Officer för Nordeakoncernen och chef för Group Risk Management and Control. I denna befattning spelade hon en avgörande roll i arbetet med att flytta Nordeas säte från Sverige till Finland och europeiska bankunionen. Idag är hon chef för Group Business Risk Management. Julie har varit medlem av koncernledningen sedan 2017.

”De senaste fem åren i Nordea har varit mycket givande för mig yrkesmässigt – att få vara med och skapa en nordisk bank, bidra till att stärka Nordeas riskhanterings- och kontrollsystem och nu nyligen att genomföra övergången till bankunionen. Nordea har uppnått väldigt mycket. Och det har även jag personligen, så det här känns som rätt tillfälle att göra en förändring och pröva något nytt”, säger Julie Galbo. 

”Jag vill lyfta fram Julie Galbos stora insatser för Nordea. Hon har hjälpt till att lotsa banken genom en av dess viktigaste transformationer till en enda bank, som nu även är medlem i bankunionen, samtidigt som hon arbetat outtröttligt för se till att vi idag har ett starkt riskhanterings- och kontrollsystem. Julie har en enorm expertis och under hennes tid har vi kommit mycket långt när det gäller att ytterligare stärka bankens styrning. Nu fortsätter vi arbetet genom att bygga vidare på den starka grund som Julie har bidragit till att lägga. Jag vill önska henne ett varmt lycka till i framtiden”, säger Casper von Koskull, vd och koncernchef.

Som en interimslösning blir Erik Ekman tillförordnad chef för Group Business Risk Management, parallellt med sin nuvarande roll som chef för Commercial & Business Banking och överlämning pågår. Rekryteringen av en permanent efterträdare har inletts.

Detta innebär att koncernledningen (GEM) nu består av följande personer: Casper von Koskull (koncernchef och vd), Torsten Hagen Jørgensen (Group COO och ställföreträdande koncernchef), Erik Ekman (chef för Commercial & Business Banking), Matthew Elderfield (Chief Risk Officer), Christopher Rees (Chief Financial Officer), Martin A Persson (chef för Wholesale Banking), Snorre Storset (chef för Asset & Wealth Management), Karen Tobiasen (Chief People Officer), Jussi Koskinen (Chief Legal Officer) och Frank Vang-Jensen (chef för Personal Banking).

För ytterligare information:
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, 073 350 55 99

Detta börsmeddelande lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.00 CET den 8 maj 2019.
  

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents