Casper von Koskull kommer att gå i pension i slutet av 2020

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-06-30 13:00

Nordea Bank Abp – Insiderinformation

Med anledning av spekulation på marknaden kan Nordea bekräfta att Casper von Koskull, vd och koncernchef (CEO), har beslutat att gå i pension från Nordea Bank Abp i slutet av 2020. Nordeas styrelse har påbörjat processen för att rekrytera hans efterträdare. Exakt tidplan för överlämningen kommer ett meddelas när rekryteringsprocessen är klar.

Casper von Koskull började på Nordea 2010 och har varit vd och koncernchef sedan november 2015. Casper, som är född den 3 september 1960, fyller 60 år 2020 och har önskat att gå i pension då, efter en lång och intensiv karriär i bankvärlden.

– Nordea har nu gått in i en spännande fas i utvecklingen av affären och vi ser en del positiva resultat av vårt ökade kundfokus och användningen av de första digitala verktygen som utvecklats för den nya moderna plattformen. Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta det intensiva arbetet med att ytterligare stärka kundnöjdheten, effektiviteten och affärsaktiviteten, tills vi har hittat rätt person att ta över som vd och utveckla banken för framtiden och kan säkerställa en smidig övergång, säger Casper von Koskull, vd och koncernchef och Torbjörn Magnusson, styrelseordförande, i ett gemensamt uttalande.

För ytterligare information:
Sara Helweg-Larsen, Head of Group Communication and Branding, +45 22 14 00 00 

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13.00 CET den 30 juni 2019. 
  

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents