Sex nordiska banker startar gemensamt bolag för kundkännedom

Pressmeddelande | 2019-07-05 14:00

Danske Bank A/S, DNB Bank ASA, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har bildat ett gemensamt bolag som ska utveckla en plattform för hantering av KDK-uppgifter (känn din kund). EU-kommissionen har givit sitt godkännande i enlighet med EU:s konkurrensregler.

Det gemensamma bolaget förbereder nu sin första kommersiella lansering under 2020. Bolaget är autonomt och ska inledningsvis erbjuda KDK-tjänster till marknaden avseende stora och medelstora företag i Norden.

– Banksamarbetet har varit både effektivt och framgångsrikt. Tillsammans har vi på kort tid arbetat på en nordisk standard för KDK-uppgifter som uppfyller lagar och bestämmelser och utforskat olika alternativ för en framtida digital lösning. Eftersom vi nu fått grönt ljus av EU-kommissionen är vi redo att gå vidare med våra planer, säger Fredrik Millde, tillförordnad vd för det nordiska KDK-bolaget.

Bankernas främsta prioritering för samarbetet har varit att ta fram en nordisk plattform med standardiserade processer för hantering av KDK-uppgifter. Syftet är att förbättra kundupplevelsen genom att förenkla KDK-processerna för företagskunder och samtidigt förstärka bekämpningen av ekonomisk brottslighet i Norden.

De sex bankerna ska investera lika mycket i bolaget.

Tidigare pressmeddelande om det nordiska KDK-bolaget. 

För ytterligare information:
Fredrik Millde, tillförordnad vd för det nordiska KDK-bolaget, tel 073 351 59 47 
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel 073 350 55 99

 
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Pressmeddelanden