Flaggningsanmälan

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-08-12 17:15

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Flaggningsanmälan

Enligt kapitel 9, paragraf 10 i den finska värdepappersmarknadslagen meddelas att Sampo Oyjs (organisationsnummer 0142213-3) innehav i Nordea Bank Abp (organisationsnummer 2858394-9) per den 12 augusti 2019 understiger 20,00 %.

I och med transaktionen den 12 augusti 2019 innehar Sampo Oyj totalt 804 922 858 akter (ISIN FI4000297767) och rösträtter i Nordea Bank Abp. Det totala antalet aktier och rösträtter i Nordea Bank Abp uppgår till 4 049 951 919.

Det innebär att Sampo Oyj nu äger 19,87 % av Nordea Bank Abps aktiekapital och rösträtter.
  

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15
  

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.15 CET den 12 augusti 2019
 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är en av de största bankerna i Norden, mätt i börsvärde, med cirka 10 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents