Nomineringsrådets sammansättning i Nordea Bank Abp

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-09-20 06:00

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Nomineringsrådet i Nordea Bank Abp har till uppdrag att förbereda förslag till årsstämman om val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt arvoden åt styrelseledamöter och revisor. 

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i nomineringsrådet har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i nomineringsrådet. 

Nomineringsrådets ledamöter: 

⁻ Kari Stadigh, koncernchef och vd för Sampokoncernen 
⁻ Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör för Nordea-fonden 
⁻ Mikael Wiberg, fondförvaltare hos Alecta  
⁻ Christer Gardell, managing partner och medgrundare i Cevian Capital AB 
⁻ Torbjörn Magnusson, styrelseordförande i Nordea Bank Abp 

Nomineringsrådet har nu sammanträtt och Kari Stadigh, koncernchef och vd för Sampokoncernen, har utsetts till nomineringsrådets ordförande.

Årsstämman hålls onsdag den 25 mars 2020, i Helsingfors. 
   
  
För ytterligare information om Nordeas nomineringsråd: 
Kari Stadigh, tel +358 10 516 0004 
   
   
För annan information om Nordea: 
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel +46 (0)72 235 05 15 
   
   
Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.00 EET den 20 september 2019.
    
  
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är en av de största bankerna i Norden, mätt i börsvärde, med cirka 10 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents