Nordea Bank Abp:s finansiella rapportering 2020

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-10-21 09:00

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Finansiell kalender

Nordea Bank Abp kommer att publicera följande finansiella rapporter under 2020:

Bokslutskommuniké 2019, 6 februari 2020
Delårsrapport för första kvartalet 2020, 29 april 2020
Delårsrapport för andra kvartalet 2020, 17 juli 2020
Delårsrapport för tredje kvartalet 2020, 23 oktober 2020

Årsredovisningen samt kapital- och riskhanteringsrapporten för 2019 publiceras på Nordeas hemsida (nordea.com) under vecka 9, 2020.

Nordea Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls i Helsingfors den 25 mars 2020 kl. 13.00 EET.

Avstämningsdag för eventuell utdelning är den 27 mars 2020. Utdelningen utbetalas tidigast den 3 april 2020.

Nordeas tysta perioder börjar den femte arbetsdagen efter respektive finansiellt kvartal och slutar när delårsrapporten har publicerats. Under 2020 infaller de tysta perioderna mellan följande datum: 9 januari-5 februari för bokslutskommunikén 2019, 7-28 april för kv1 2020, 7-16 juli för kv2 2020 och 7-22 oktober för kv3 2020.
 

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel +46 72 235 05 15
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, +46 73 350 55 99

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, kl. 9.00 CET den 21 oktober 2019.


Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är en av de största bankerna i Norden, mätt i börsvärde, med cirka 10 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents