Korrigering till not i delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 som publicerades 24 oktober 2019

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-10-24 23:30

Nordea Bank Abp – Interimsrapport

Följande korrigering i delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 har gjorts. Sista paragrafen i not 12 på sid 49 har blivit korrigerad enligt följande: ”Danska skattemyndigheten har stämt Nordea och kräver ersättning på cirka 900 miljoner danska kronor för den assistans som Nordea gav en utländsk bank i samband med att denna bank krävde återbetalning av utdelningsskatt för en av sina kunders räkning. Vår bedömning är att Nordea inte kan hållas ansvarig för återbetalningen och Nordea bestrider kravet.”

 

Den korrigerade delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 har bifogats och finns tillgänglig på vår webbplats.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel +46 72 235 05 15
Petter Brunnberg, Senior Group Press Officer, +46 738661087

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, kl. 23.30 CET den 24 oktober 2019.


Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. Närhelst människor strävar för att nå sina mål och förverkliga sina drömmar, så finns vi här för att erbjuda de rätta finansiella lösningarna. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents