Nordea förvärvar SG Finans AS

Pressmeddelande | 2019-12-19 07:30

Nordea har tecknat avtal med Société Générale om förvärv av samtliga aktier i SG Finans AS (”SG Finans”) och avser att slå samman verksamheten med Nordeas nordiska finansbolag, Nordea Finance. SG Finans är ett dotterbolag till Société Générale med säte i Norge som erbjuder finansiering av utrustning och factoringlösningar. SG Finans har 360 anställda och bedriver verksamhet i Norge, Danmark och Sverige.

Förvärvet av SG Finans stämmer väl överens med Nordeas prioritering att fokusera på sin kärnverksamhet i Norden. Förvärvet stärker Nordeas nya fas – att genomföra initiativ för ökade intäkter, optimera vår operativa effektivitet och skapa positiva kundupplevelser – som presenterades på Nordeas kapitalmarknadsdag i oktober.

– Vi är glada över att kunna presentera denna affär. SG Finans är ett framgångsrikt företag med mycket nöjda kunder på tre av våra fyra hemmamarknader. Genom detta förvärv står vi nu ännu bättre rustade att hjälpa små och medelstora företag med rådgivning och andra finansiella behov, säger Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef för Nordea.

Den överenskomna köpeskillingen för SG Finans uppgår till 575 mn euro, vilket värderar bolaget till ett P/B-tal (pris/bokfört värde) på 1,07. Köpeskillingen justeras för det egna kapital som genereras fram till dess att affärens har stängts. Affären väntas öka Nordeakoncernens årsintäkter med cirka 140 mn euro och minskar kärnprimärkapitalrelationen med 35–40 punkter. Förvärvet väntas också leda till en något positiv inverkan på Nordeakoncernens vinst per aktie och avkastningen på eget kapital.

– Med sin starka närvaro i Norge och sin direkta distributionsmodell är SG Finans ett utmärkt komplement till Nordea Finance. SG Finans har en bred kundbas med ca 50 000 företag i Norge, Sverige och Danmark som genom förvärvet får tillgång till Nordeas fullständiga produktutbud.

På senare år har Nordea utökat sin verksamhet på den nordiska marknaden, bland annat genom förvärvet av norska Gjensidige Bank. Med en av de starkaste balansräkningarna i Europa har Nordea möjlighet att stärka sin ställning genom förvärv som detta, och därigenom ta del av lönsam tillväxt i Norden.

Parallellt med affären, har Nordea Finance och Société Générale Equipment Finance ingått avtal om ett kommersiellt partnerskap. Partnerskapet kombinerar båda företagens styrkor och kan erbjuda ett brett utbud finansieringslösningar för utrustning och tjänster till internationella återförsäljare.

Förvärvet av SG Finans förutsätter sedvanligt godkännande från myndigheterna och väntas slutföras under andra halvåret 2020.

För ytterligare information:
Peter Hupfeld, vd för Nordea Finance +45 (0)30 32 79 53
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, +46 (0)73 350 55 99
 
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents