Nordea har slutfört försäljningen av LR Realkredit

Pressmeddelande | 2019-12-30 12:15

Som meddelades i pressmeddelandet den 11 april 2019 säljer Nordea sitt innehav i LR Realkredit för att fokusera på sin kärnverksamhet och hitta en bättre långsiktig lösning för LR Realkredit.

Köpeskillingen för Nordeas 39 procent av LR Realkredit uppgår till cirka 1,1 md danska kronor. Affären ger en kapitalvinst på 138 mn euro för Nordea, efter skatt, när den har slutförts.

För ytterligare information:
Bjørn Bøje Jensen, chef för Business Banking i Danmark, +45 24 95 84 76
Stine Green Paulsen, chef för externkommunikation, Danmark, +45 70 80 11 62
   

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents