Nordeas ordinarie bolagsstämma hålls den 28 maj 2020

Regulatoriskt pressmeddelande | 2020-04-20 11:00

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Mot bakgrund av de fortsatt extraordinära förhållandena till följd av covid-19-pandemin och den föreslagna tillfälliga lagen i Finland som innebär att bolagsstämmor i börsnoterade företag kan hållas enbart som distansmöten, kommer Nordea Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma att hållas den 28 maj 2020. Kallelsen till den ordinarie bolagsstämman publiceras så snart det är praktiskt möjligt.
 

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel. +46 72 235 05 15
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel. +46 73 350 55 99

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 12.00 EET den 20 april 2020.

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents