Nordea: Coronakrisen slår hårt mot alla regioner

Pressmeddelande | 2020-04-27 07:00

Coronakrisen har rekordsnabbt förändrat förutsättningarna för hushåll och företag. Alla regioner går in i en djup lågkonjunktur och för första gången på minst 25 år får Stockholm negativ tillväxt. Det framgår av Nordeas konjunkturrapport Regionala Utsikter.

Nordeas analys visar att konjunkturen snabbt försämras i alla regioner i spåren av coronakrisen. Värst drabbat inledningsvis är Stockholm och Smålandsregionen där varselnivåerna är på rekordhöga nivåer.

- Unikt för coronakrisen är att tjänstesektorn som annars brukar mildra svängningarna har drabbas kraftigt och direkt. Till skillnad från finanskrisen ser vi därför ett betydligt större fall i storstadsregionerna, säger Nordeas senioranalytiker Susanne Spector.

Nästan 8 procent av alla sysselsatta i huvudstaden har antingen redan permitterats eller varslats. I Jönköpings län och Västra Götalands län ligger andelen på 7 respektive 6 procent. Lägst andel har Gotlands, Uppsala och Södermanlands län på mellan 2-3 procent.

- Att en så pass hög andel redan varslats eller permitterats ökar riskerna på bostadsmarknaden, säger Susanne Spector. Hushållen blir mer försiktiga vilket riskerar att förlänga återhämtningsfasen för tjänstesektorn.

Västsverige och Smålandsregionen har påverkats mycket av att fordonsindustrin i princip har stått still i stora delar av Europa, medan annan industri har klarat sig bättre så här långt.

- Flera län i Norrland tycks ha klarat den inledande nedgången förhållandevis bra om vi ser till varselnivåerna, säger Susanne Spector. Även Sydsverige och övriga Mälardalsregionen ligger än så länge relativt bra till.

Regeringen och Riksbanken har agerat snabbt för att mildra coronakrisens effekter i svensk ekonomi. Framöver ökar dock pressen på statens, regionernas och kommunernas ekonomi – något som förstärker nedgången ytterligare.

BRP* (%) fasta priser 2017 2018 2019P 2020P 2021P
Västsverige 3,7 1,5 1,5 -7,0 5,0
Sydsverige 3,7 2,4 1,0 -5,0 3,5
Småland med öarna 4,8 2,2 -0,5 -7,0 3,5
Stockholm 1,4 3,1 2,0 -3,0 3,5
Östra Mellansverige 2,7 1,6 0,5 -5,0 3,5
Norra Mellansverige 7,4 2,2 -0,5 -5,0 2,5
Mellersta Norrland 0,6 1,4 1,0 -3,0 2,5
Övre Norrland 3,4 -0,6 0,0 -5,0 2,5

*Källa: SCB:s regionalräkenskaper samt Nordea. BRP står för bruttoregionalprodukt och motsvarar tillväxttal (BNP) för riket.

Här kan du läsa hela rapporten

För ytterligare information:
Susanne Spector, senioranalytiker, tel. 010 157 16 25
Carl Hemeren, presskommunikatör, tel. 073 589 23 01

Om Regionala Utsikter
Regionala Utsikter är Nordeas regionala konjunkturrapport. Som enda prognosmakare gör Nordea regionala prognoser för hela Sverige. Prognosen fram till 2019 baseras på Nordeas senaste prognos för svensk ekonomi som fördelas på Sveriges olika regioner. Regionerna i rapporten är indelade efter följande: Västsverige (Västra Götalands och Hallands län), Sydsverige (Skåne och Blekinge län), Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län), Stockholm (Stockholms län), Östra Mellansverige (Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län), Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län), Mellersta Norrland (Jämtlands och Västerbottens län) samt Övre Norrland (Västernorrlands och Norrbottens län).
 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents