RÄTTELSE: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Ledningens transaktioner | 2020-05-05 14:10

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Anmälan om transaktioner enligt artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning

Rättelse till Nordea Bank Abps börsmeddelande angående transaktioner utförda av personer i ledande ställning den 4 maj 2020. På grund av ett tekniskt fel rapporterades felaktig prisinformation. Nedan korrigerad anmälan.
 

Anmälningsskyldig
Namn: VANG-JENSEN, FRANK
Befattning: Verkställande direktör
Emittent: Nordea Bank Abp
LEI: 529900ODI3047E2LIV03

Anmälans karaktär: RÄTTELSE
Referensnummer: 529900ODI3047E2LIV03_20200423145134_4

Kommentar till rättelse: På grund av ett tekniskt fel rapporterades felaktig prisinformation den 4 maj 2020
 

Transaktionsdatum: 2020-05-04
Handelsplats: NASDAQ COPENHAGEN A/S (XCSE)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionstyp: MOTTAGANDE AV AKTIEBASERAD ERSÄTTNING
 

Transaktionsdetaljer    
(1): Volym: 12 949 Enhetspris: 0  
     
Aggregerad transaktionsinformation    
(1): Volym: 12 949 Viktat snittpris: 0     Totalt pris: 0

 

 
För ytterligare information:

Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel. +46 73 350 55 99Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.10 EET den 5 maj 2020.
 

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents