Polisen och bankerna intensifierar samarbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Pressmeddelande | 2020-05-19 09:00

Polismyndigheten och de fem största bankerna i Sverige - Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, intensifierar nu sitt samarbete i kampen mot penningtvätt, finansiering av terrorism och organiserad brottslighet genom initiativet SAMLIT (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Initiative). Projektet är resultatet av ett initiativ som initierades av bankerna förra året.
Polismyndigheten representeras av Finanspolisen (Fipo) vid Nationella operativa avdelningen (Noa).

Polismyndigheten har under Penningtvättslagen rätt att begära information från banker redan i dag och det gäller också i framtiden. Men medan dagens informationsutbyte sker enbart mellan varje enskild bank och Finanspolisen, kommer de deltagande bankerna och Fipo nu träffas gemensamt och dela information om till exempel nya tillvägagångssätt, brottstyper eller andra mönster som gemensamt kunnat identifieras.

För bankerna innebär samarbetet att de får fördjupade insikter om till exempel vilka misstänkta transaktionsmönster de ska söka efter i sitt kontinuerliga arbete mot penningtvätt, finansiering av terrorism och andra typer av ekonomisk brottslighet.

-  Nordea har investerat omkring 850 miljoner euro i riskhantering och regelefterlevnad under de senaste fem åren. Den ekonomiska brottsligheten är ett samhällsproblem, och vi uppmuntrar därför ett ökat informationsutbyte och ett närmare samarbete mellan banker, och mellan banker och myndigheter, för att bekämpa och förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta samarbete med Polisen och andra banker är ett steg på den vägen, där vi med gemensamma krafter kan bli än mer effektiva i detta arbete, säger Martin Persson, chef för Large Corporates & Institutions och Branch Manager för Nordea i Sverige.

Som ett första steg startar Polisen och bankerna ett pilotprojekt i juni, där man kommer att testa nya former för informationsutbyte inom ramen för gällande lagstiftning samt titta på vilka möjliga regelverksändringar som kan tänkas behövas för att göra arbetet än mer effektivt framöver.

Piloten avslutas i november och kommer därefter att utvärderas innan samarbetet officiellt sjösätts under 2021. Planen är att sedan involvera fler banker allteftersom arbetet fortskrider.

För ytterligare information
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel. 073-350 55 99

 

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com

Documents