Nordea: Coronakrisen är en storstadskris

Pressmeddelande | 2020-09-16 06:00

Coronakrisen är en storstadskris. I Stockholmsregionen väntas tillväxten i år bli negativ för första gången på minst 25 år. I övrigt har alla regioner bättre tillväxtutsikter jämfört med finanskrisen. Det framgår av Nordeas konjunkturrapport Regionala Utsikter.

Nordeas analys visar att storstäderna har drabbats hårdare av coronakrisen än under finanskrisen. Tydligast är det i Stockholm. Under det andra kvartalet såg Stockholm det största fallet i sysselsättning på åtminstone 30 år. Dessutom har nästan dubbelt så många skrivit in sig som arbetslösa sedan i mars som under samma period 2009.

- Coronakrisen är en storstadskris och i Stockholm väntar vi oss negativa tillväxttal i år, vilket skulle bli första gången på minst 25 år för Stockholm. Alla andra regioner klarar dock nedgången bättre än under finanskrisen. Att storstäderna är extra utsatta beror på att tjänstesektorn har drabbats ovanligt hårt under coronakrisen, säger Susanne Spector, senioranalytiker på Nordea.

Samtidigt har återhämtningen kommit igång på bred front. Redan i juli hade halva produktionstappet i riket återhämtats. Ser man till arbetslösheten föll den tillbaka i augusti i alla län bortsett från Södermanlands län.

- De norra delarna av Sverige har klarat sig förhållandevis bra genom coronakrisen och ligger betydligt bättre till än under finanskrisen. Övre Norrland hade rikets lägsta arbetslöshet i augusti. En bidragande orsak till varför Norrland klarar sig bättre är att basindustrin har gått förhållandevis bra säger Susanne Spector.

Vad gäller bostadspriserna stiger dessa i hela landet, vilket signalerar att hushållen är förhållandevis positiva om sin ekonomiska situation. Nästa år väntas alla regioner visa positiva tillväxttal.

BRP* (%) fasta priser 2017 2018 2019P 2020P 2021P
Västsverige 3,7 1,5 2,0 -5,0 6,0
Sydsverige 3,7 2,4 1,0 -2,0 3,0
Småland med öarna 4,8 2,2 -0,5 -5,0 6,0
Stockholm 1,4 3,1 2,0 -2,0 3,0
Östra Mellansverige 2,7 1,6 1,5 -3,0 3,5
Norra Mellansverige 7,4 2,2 -0,5 -3,0 4,0
Mellersta Norrland 0,6 1,4 -0,5 -3,0 3,0
Övre Norrland 3,4 -0,6 -1,5 -3,0 4,5

*Källa: SCB:s regionalräkenskaper samt Nordea. BRP står för bruttoregionalprodukt och motsvarar tillväxttal (BNP) för riket.

Här kan du läsa hela rapporten

För ytterligare information:
Susanne Spector, senioranalytiker, tel. 010 157 16 25
Carl Hemeren, presskommunikatör, tel. 073 589 23 01

Om Regionala Utsikter
Regionala Utsikter är Nordeas regionala konjunkturrapport. Som enda prognosmakare gör Nordea regionala prognoser för hela Sverige. Prognosen fram till 2019 baseras på Nordeas senaste prognos för svensk ekonomi som fördelas på Sveriges olika regioner. Regionerna i rapporten är indelade efter följande: Västsverige (Västra Götalands och Hallands län), Sydsverige (Skåne och Blekinge län), Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län), Stockholm (Stockholms län), Östra Mellansverige (Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län), Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län), Mellersta Norrland (Jämtlands och Västerbottens län) samt Övre Norrland (Västernorrlands och Norrbottens län).

  
Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents