Pandemin slår mot ungas boendekostnader

Pressmeddelande | 2020-09-22 11:00

Bland yngre bostadsägare slår pandemin hårt. En femtedel uppger att deras förmåga att betala sina boendekostnader har påverkats. Unga saknar också buffert i högre grad än äldre. Men i stort råder optimism på bostadsmarknaden, visar Nordeas nya Boendebarometer.

Nästan vartannat svenskt hushåll tror nu på stigande bostadspriser det kommande året, jämfört med 43 procent i våras. Samtidigt har andelen som tror på stigande bostadsräntor minskat kraftigt till knappt tre av tio.

- Coronapandemin har inte satt bostadsmarknaden i gungning utan den är fortsatt het med stigande priser och låga räntor. Svenska bostadsägare andas optimism, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Unga bostadsägare, 18-29 år, sticker dock ut som grupp – där tror fler på stigande räntor det kommande året. Undersökningen visar också att pandemin har påverkat de ungas förmåga att betala sina boendekostnader, så som avgift, boränta, amorteringar och driftskostnader. Totalt en femtedel av 18-29-åringarna uppger att de har fått något svårare eller mycket svårare att betala sina boendekostnader.

- Unga är mer sårbara på bostadsmarknaden. De har ofta köpt sin bostad på en hög prisnivå och är högt belånade. Samtidigt är många inte helt etablerade på arbetsmarknaden som har varit kraftigt ansträngd på grund av coronapandemin, säger Ingela Gabrielsson.

Majoriteten av svenska hushåll – nio av tio - har en buffert för ökande boendekostnader. Andelen unga med buffert har ökat till 84 procent. Det är däremot fortsatt färre unga än äldre som har buffert.  

- En buffert är särskilt viktigt i dessa tider. Starta ett regelbundet månadssparande - det blir en krockkudde. Alla bör ha en buffert på minst två nettomånadslöner, säger Ingela Gabrielsson.

Pandemin tycks däremot inte ha påverkat hushållens behov av att byta bostad, vilket kan tyckas överraskande.

- Många väljer att bygga ut eller renovera istället. Bostadsbyten fortsätter också att i hög grad styras av livshändelser– till exempel om du får barn eller separerar.

En av fyra oroar sig för att inte kunna bo kvar om en stor del av hushållets inkomst skulle falla bort. Fler kvinnor än män oroar sig.

- Här är det viktigt att gardera sig med försäkringar, buffertsparande och ekonomisk kunskap. Ofta sätter kvinnor familj och barn först, men det är centralt att ha ett eget sparande som trygghet och själständighetskapital, säger Ingela Gabrielsson.

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 18-65 år som äger sitt boende i Sverige på uppdrag av Nordea via Kantar Sifos webbpanel. Undersökningen är genomförd under perioden 10 augusti – 26 augusti 2020. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 070-227 24 77
Mikaela Östman, presskommunikatör, tel. 072-141 63 27
 

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com

Documents