Nordea Bank Abp:s finansiella rapporter 2021

Regulatoriskt pressmeddelande | 2020-10-20 09:00

Nordea Bank Abp

Börsmeddelande – Finansiell kalender

20 oktober 2020, kl 10.00 EET

 

Nordea Bank Abp publicerar följande finansiella rapporter under 2021:

 

  • Bokslutskommuniké 2020, 4 februari 2021
  • Delårsrapport för första kvartalet 2021, 29 april 2021
  • Halvårsrapport för 2021, 21 juli 2021
  • Delårsrapport för tredje kvartalet 2021, 21 oktober 2021

Årsredovisningen samt kapital- och riskhanteringsrapporten för 2020 publiceras på Nordeas webbplats (nordea.com) senast under vecka 9, 2021.

Nordea Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls i Helsingfors den 24 mars 2021.
Avstämningsdag för eventuell utdelning som beslutas av stämman gällande räkenskapsåret 2020 är den 26 mars 2021. Den tidigaste utbetalningsdagen för sådan utdelning är den 6 april 2021.

Nordea iakttar en tyst period som inleds den femte bankdagen efter utgången av ett finansiellt kvartal och upphör när den finansiella rapporten för perioden i fråga har publicerats.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011

Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press [at] nordea.com

 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 10.00 EET den 20 oktober 2020.

    
Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Årsstämma 2021