Nordea går med i PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials)

Pressmeddelande | 2020-12-16 08:00

Nordea tar ett viktigt steg för att ytterligare stärka sitt arbete med att följa upp och mäta sina risker avseende klimatförändring och sin klimatpåverkan genom att gå med i branschsamarbetet PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials). Detta kommer att stötta Nordeas åtagande att anpassa sin utlånings- och investeringsverksamhet till klimatmålen i Parisavtalet.

Banker spelar en viktig roll i bekämpningen av klimatförändringarnas effekter och möjliggörandet av övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Nordea meddelar i dag att banken blivit medlem av PCAF, ett globalt samarbete mellan finansinstitut som syftar till att utarbeta och införa en enhetlig metod för att bedöma och rapportera utsläpp av växthusgaser förknippade med deras utlåning och investeringar.

- Vi är fast beslutna att arbeta tillsammans med våra kunder för att styra vår verksamhet i riktning mot klimatmålen i Parisavtalet. PCAF ger oss en viktig byggsten för detta arbete, nämligen en konsekvent och standardiserad metod för att beräkna och redovisa utsläppen som vi har finansierat, säger Ylva Hannestad, biträdande chef för Group Sustainable Finance.

Mer information om Nordeas hållbarhetsarbete finns på nordea.com.

Om PCAF

  • PCAF, som lanserades globalt 2019, är ett samarbete för att standardisera koldioxidredovisningen i finanssektorn och därmed möjliggöra en enhetlig bedömning och rapportering av utsläpp av växthusgaser som finansierats av lån och investeringar.
  • PCAF består av 90 finansinstitut över hela världen som tillsammans har tillgångar på nästan 19 000 miljarder dollar.
  • PCAF-deltagarna tar det första steget som krävs för att bedöma klimatrelaterade risker, ställa upp mål som ligger i linje med Parisavtalet och utveckla effektiva strategier för att minska koldioxidutsläppen i samhället.
    Mer information finns på https://carbonaccountingfinancials.com
     

För ytterligare information:
Ylva Hannestad, biträdande chef för Group Sustainable Finance, +46 733 577 416
Group Communication, tel. +358 104 168 023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.