Bankerna och Polisen formaliserar samarbete mot penningtvätt

Pressmeddelande | 2021-01-19 09:00

Nordea och de andra fyra största bankerna i Sverige startade i juni förra året ett samarbete med Polismyndigheten i syfte att förbättra förmågan att identifiera och bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet genom ökad informationsdelning. Pilotfasen av initiativet har gett lovande resultat, och bankerna och Polisen har nu beslutat att ta samarbetet till nästa nivå genom att formalisera det i högre grad.

Initiativet SAMLIT (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force) lanserades som en pilot i juni 2020. Under sommaren och hösten har de deltagande bankerna – Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank – gemensamt och regelbundet träffat Polisens underrättelseenhet på Nationella operativa avdelningen (Noa) för att dela information. Även Svenska Bankföreningen deltar i initiativet.

Syftet har varit att finna former för ett ökat samarbete mellan bankerna och Polisen och på så sätt förbättra förmågan att identifiera och förhindra penningtvätt samt bekämpa organiserad brottslighet och finansiering av terrorism. Initiativet har till exempel möjliggjort ett utökat utbyte av information kring nya tillvägagångssätt, brottstyper och andra mönster som gemensamt har kunnat identifieras.

– Pengar är ofta drivkraften bakom organiserad brottslighet och kriminella ägnar sig åt penningtvätt för att dölja brottsvinster. Bankernas samarbete med polisen har gett oss mer information, vilket ökar vår förmåga att motverka grovt våld i form av skjutningar och sprängningar eftersom vi kan störa och försvåra för aktörer som står bakom allvarliga våldsuppgörelser, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Polisens nationella operativa avdelning, Noa.

– På Nordea är riskhantering och regelefterlevnad högsta prioritet. Det är mycket positivt att pilotfasen av projektet nu övergår till ett formaliserat samarbete med Polisen. Den ekonomiska brottligheten är ett samhällsproblem, och ett utökat informationsutbyte mellan banker och myndigheter är centralt för att bekämpa och förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Martin Persson, chef för Large Corporates & Institutions och Branch Manager för Nordea i Sverige.

Bankerna och Polisen har nu beslutat att ta samarbetet till nästa nivå genom att formalisera det i högre grad. Det innebär att SAMLIT övergår från att bedrivas som en pilot till att bli ett ordinarie samarbete. Målsättningen är att under de kommande månaderna arbeta fram ett mer formellt ramverk för samarbete och styrning. SAMLIT kommer även att verka för lag- och regelverksförändringar för att på så sätt förbättra möjligheten till informationsdelning, och arbeta för att fler marknadsaktörer ska ansluta sig till samarbetet för att göra det än mer effektivt.

För ytterligare information:

Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Nordea Sverige, tel: 073-350 55 99

Polisens nationella mediecenter, tel: 010-56 391 70

   

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com