Nordeas konjunkturrapport: Tillväxtinjektion

Pressmeddelande | 2021-01-27 09:00

Vaccinering är avgörande och ger en viktig injektion till återhämtningen. Den höga smittspridningen får tillväxten att tappa fart i närtid. Återhämtningen därefter blir kraftigare och helåret förväntas inte påverkas nämnvärt.

– Smittspridning och restriktioner bedöms minska under andra kvartalet och i sommar går vi mot ett mer normalt läge, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom.

Sverige står starkt och förutsättningarna är på plats för en snabb återhämtning. Stora delar av ekonomin är tillbaka på förkrisnivåer och hushållen är redo att konsumera när restriktionerna trappas ned.

– Arbetsmarknaden visar fortsatt motståndskraft och det värsta är bakom oss även vad gäller den andra vågen. Det finns många lediga jobb och varseltalen är på låga nivåer. Det skapar förutsättningar för en snabb förbättring även på arbetsmarknaden, säger Annika Winsth.

Tudelningen mellan hårt drabbade branscher och övriga ekonomin består några kvartal till. Samtidigt är de stimulanser som har tillkännagivits världen över extremt expansiva och stöttar tillväxten.  

Riksbanken ligger still och lämnar såväl reporäntan som uppköpsprogrammen oförändrade under överskådlig tid. Kronan har stärkts påtagligt och förväntas fortsätta göra det. Det accepteras av Riksbanken, även om det dämpar det redan låga kostnadstrycket.

– Bostadsmarknaden är het i hela Norden. I Sverige får den stöd av att Riksbanken håller reporäntan oförändrad och stödköper bostadsobligationer vilket pressar ned räntorna. Bostadspriserna väntas stiga med 9 procent 2021 jämfört med i fjol, säger Annika Winsth.
 

Sverige, nyckeltal   2018 2019 2020P 2021P 2022P
BNP, %   2,0 1,3 -2,7 4,1 3,0
BNP, kalenderkorrigerad, %   2,1 1,4 -2,9 4,0 3,0
Arbetslöshet, %   6,3 6,8 8,4 8,2 7,4
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, %   2,1 1,7 0,5 1,6 1,0
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP   0,8 0,6 -3,2 -2,2 -0,8

 

Läs hela rapporten här.

 
För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59

Carl Hemeren, presskommunikatör, 073 589 23 01


Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com. 

Economic Outlook
Pressmeddelanden