Större flyttsug i spåren av corona

Pressmeddelande | 2021-03-25 08:10

En av fem bostadsägare har fått en förändrad syn på sin bostadssituation till följd av pandemin. Större bostad, ett arbetsrum och mer grönska lockar mest, enligt Nordeas nya Boendebarometer. Det råder också en större optimism – betydligt fler tror på stigande bostadspriser jämfört med i höstas.

Betydligt fler, 67 procent, tror på stigande bostadspriser det kommande året jämfört med 47 procent i höstas. Det är också färre som nu uppger att de har fått svårare att betala boendekostnaderna till följd av pandemin, särskilt bland unga där andelen har halverats till en av tio.

- Det råder en tydligt ökad optimism. Coronaeffekterna på hushållens bostadsekonomi ser ut att mattas av, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Samtidigt är det rejält färre som tror på stigande bostadsräntor, 19 procent jämfört med 28 procent i höstas.

- Men det är viktigt att komma ihåg att boräntorna kan vända uppåt givet tecken på inflation. Mitt tips är att räkna på vad det skulle betyda för hushållsekonomin. Det kan vara läge att binda åtminstone en del av sina lån eftersom räntor med längre löptider fortfarande ligger på låga nivåer.

Synen på den egna bostadssituationen har förändrats till följd av pandemin, uppger nära en av fem bostadsägare. En av tre uppger att de vill flytta till större bostad. Nära en fjärdedel har behov av att inreda ett arbetsrum. Att bo närmare naturen och att renovera hamnar också i topp. Unga bostadsägare och stockholmare har i högre grad fått en annan syn på sitt boende.

- Det blir intressant att se om detta håller i sig när vi återgår till mer av ett normalläge, säger Ingela Gabrielsson.

Nära hälften upplever hinder för att byta bostad. Höga bostadspriser och dåligt utbud av bostäder anses vara de största hindren. Bland 18-29-åringar är just höga bostadspriser det främsta hindret.

- Unga är betydligt mer sårbara på bostadsmarknaden. Många har inte helt etablerat sig på arbetsmarknaden och den fortsatt snabba prisökningen i kombination med pandemin har försvårat det ytterligare för en redan utsatt grupp, säger Ingela Gabrielsson.  

Nära en av fyra oroar sig för att inte kunna bo kvar om en stor del av hushållets inkomst skulle falla bort, exempelvis vid arbetslöshet, skilsmässa eller dödsfall. Fler kvinnor än män känner oro.

- Ta steget och gardera dig med ekonomisk kunskap, ett eget sparande och försäkringar som tar den värsta smällen om något skulle hända, säger Ingela Gabrielsson.

 

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd bland allmänheten 18-65 år som äger sitt boende i Sverige på uppdrag av Nordea via Kantar Sifos webbpanel. Undersökningen är genomförd under perioden 16 – 26 februari 2021. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.
 

För ytterligare information:

Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 070-227 24 77

Mikaela Östman, presskommunikatör, tel. 072-141 63 27


 

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com

Documents

Pressmeddelanden
Privatekonomi