EBA:s stresstest bekräftar Nordeas motståndskraftiga kapitalposition

Pressmeddelande | 2021-07-30 18:10

Den 30 juli 2021 publicerade Europeiska bankmyndigheten (EBA) resultaten från det stresstest som genomförts i hela EU i samarbete Europeiska systemrisknämnden (ESRB), Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska kommissionen. Den framåtblickande analysen avser perioden 2021–23 och undersöker finansinstitutens förmåga att stå emot negativa ekonomiska chocker.

Stresstestet bekräftar Nordeas motståndskraftiga kapitalposition. I det negativa stresscenariot, som grundas på mycket tuffa och konservativa antaganden för de nordiska länderna, beräknas Nordeas kärnprimärkapitalrelation sjunka från 17,1 procent i slutet av 2020 till 13,4 procent i slutet av 2023. Detta skulle fortfarande vara klart över kapitalkravet, inklusive kapitalbufferten. Den redovisade kärnprimärkapitalrelationen vid utgången av andra kvartalet 2021 var 18,0 procent.

Resultaten från stresstestet samt en beskrivning av scenarier och metoder som tillämpats finns på EBA:s webbplats: https://www.eba.europa.eu/.

Resultaten från stresstestet föranleder inga ändringar i Nordeas kapitalplanering eller kapitalmål. 

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.