Joanna Koskinen utsedd till ny arbetstagarrepresentant i styrelsen för Nordea Bank Abp

Regulatoriskt pressmeddelande | 2021-07-30 08:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Ändring av styrelse/ledning/revisor
30 juli 2021 kl. 09.30 EET

Kari Ahola, ordinarie styrelseledamot för Nordea Bank Abp, utsedd av arbetstagarna i Nordeakoncernen, kommer att avgå från styrelsen den 31 juli 2021. Arbetstagarna i Nordeakoncernen har utsett Joanna Koskinen till ordinarie styrelseledamot från den 1 augusti 2021 och fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

Joanna Koskinen har en masterexamen i företagsekonomi (MBA). Hon är född 1977 och har arbetat i Nordea och dess föregångare i mer än tio år, senast i rollen som finansiell rådgivare. Hon har flera förtroendeuppdrag, såsom vice ordförande för fackförbundet Nousu och styrelseledamot i fackförbundet Unio. Joanna Koskinen är oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp:s betydande aktieägare men eftersom hon är anställd av Nordea Bank Abp är hon inte oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp, enligt Finsk kod för bolagsstyrning.

Utöver de styrelseledamöter som valdes av den ordinarie bolagsstämman 2021, har styrelsen tre ordinarie ledamöter och en suppleant som utsetts av arbetstagarna i Nordeakoncernen: Joanna Koskinen, Gerhard Olsson, Hans Christian Riise och Dorrit Groth Brandt (styrelsesuppleant).

Berörd myndighet har ännu inte godkänt Joanna Koskinen.

För ytterligare information:

Susanna Aarnio-Halme, Chief Communicator, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09.30 EET den 30 juli 2021.