Nordea Bank Abp tillkännager ECB:s godkännande av aktieåterköp

Regulatoriskt pressmeddelande | 2021-09-16 13:45

Nordea Bank Abp
Insiderinformation
16 september 2021, kl. 14.45 EET

Nordea Bank Abp har erhållit godkännande från Europeiska centralbanken (ECB) avseende återköp av aktier upp till ett värde av 2,0 md euro. Ett återköpsprogram väntas påbörjas efter publiceringen av rapporten för tredje kvartalet 2021.

Nordeas ansökan om återköp av egna aktier upp till ett värde av 2,0 md euro har idag godkänts av ECB. Ett återköpsprogram väntas påbörjas efter rapporten för tredje kvartalet 2021, som publiceras den 21 oktober. Om återköpsprogrammet hade varit på plats den 30 juni 2021, skulle det ha inneburit en minskning av koncernens kärnprimärkapitalrelation med omkring 130 punkter. Programmets införande och startdatum förutsätter att ett slutgiltigt beslut fattas av styrelsen.

Nordea håller fast vid sin kapital- och utdelningspolicy som infördes 2019, vilket innefattar att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och generera en hållbar avkastning till nytta för alla aktieägare. Tillsammans med den planerade utbetalningen av utdelningarna för 2019–2020 som också tillkännagavs idag, väntas den totala distributionen av kapital till aktieägarna, som inleds i oktober 2021, uppgå till omkring 4,9 md euro eller 1,2 euro per aktie.

Nordea har som mål att tillämpa en utdelningskvot på 60–70 procent och avser att använda aktieåterköp för att optimera sin kapitalposition. ECB:s godkännande av de aktuella aktieåterköpen utgör ett viktigt steg på vägen mot att integrera aktieåterköp i Nordeas kapitalhanteringsrutiner.

I det sammanhanget har Nordea en fortgående dialog med ECB angående att upprätta ytterligare ett möjligt återköpsprogram som förutsätter ECB:s separata godkännande. Nordea räknar med att lämna in en formell ansökan i början av 2022, inom ramen för det bemyndigande som den ordinarie bolagsstämman beviljade styrelsen den 24 mars 2021.
 

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.45 EET den 16 september 2021.

 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.