Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 25.10.2021

2021-10-25 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
25.10.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 25.10.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

664 100

11,17

7 420 718,39

XHEL

280 143

11,17

3 130 373,91

CEUX

331 493

11,18

3 704 483,17

AQEU

88 328

11,18

987 167,85

TQEX

225

11,19

2 518,60

XCSE

64 314

11,18

719 016,51

Summa

1 428 603

11,17

15 964 278,43

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 9,9984 och DKK till EUR 7,4390
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 938 008 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents