Nordea återköper aktier i accelerated bookbuilding-förfarande

Regulatoriskt pressmeddelande | 2021-10-26 09:45

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
26 oktober 2021, kl. 10.45 EET

Nordea Bank Abp har via sin mäklare Morgan Stanley Europe SE återköpt 32 400 000 egna aktier (FI4000297767) i det accelerated bookbuilding-förfarande som först tillkännagavs av Sampo Abp den 25 oktober 2021. Nordeas mäklare genomförde återköpet av aktier för Nordeas räkning inom programmet för återköp av aktier som inleddes den 22 oktober 2021. Pris per aktie var 10,65 euro och det totala anskaffningspriset ca 345 miljoner euro.

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Aktierna som förvärvas inom programmet återköps på annat sätt än i proportion till bolagets aktieägares befintliga innehav (riktade återköp) genom offentlig handel eller icke-offentlig handel.

Efter den redovisade transaktionen innehar Nordea 35 338 008 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 10.45 EET den 26 oktober 2021.