Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.11.2021

2021-11-05 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.11.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.11.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

557 428

10,98

6 121 301,31

XHEL

249 380

10,94

2 729 239,66

CEUX

256 804

10,97

2 816 789,19

AQEU

50 558

10,97

554 595,13

TQEX

524

11,02

5 772,17

XCSE

48 924

10,93

534 826,36

Summa

1 163 618

10,97

12 762 523,83

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 9,8987 och DKK till EUR 7,4376
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 5 040 144 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents