Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen

Flaggningsanmälan | 2021-11-11 11:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
11 november 2021, kl 12.00 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 10 november 2021 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp underskred flaggningsgränsen om 5 % den 9 november 2021.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 4 007 348 931.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav enligt anmälan:

 

Andel aktier och röster
(delsumma A)

Andel aktier och röster via finansiella instrument
(delsumma B)

Total andel
(A + B)

Andel efter det att flaggningsgränsen överskreds eller uppnåddes

Under 5 %

Under 5 %

Under 5 %

Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)

5,04 %

0,09 %

5,13 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag

ISIN-kod (om möjligt)
Antal aktier och röster Andel aktier och röster
  Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
FI4000297767   Under 5 %   Under 5 %
DELSUMMA A Under 5 %   Under 5 %  

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

Typ av finansiella instrument

Förfallo-
dag

Utövande-/
konverterings-period

Fysisk eller kontant avveckling

Antal aktier och
röster

Andel aktier och röster

American
Depository
Receipt
(US65558R1095)

fysisk

Under 5 %

Under 5 %

CFD

kontant

Under 5 %

Under 5 %

 

 

 

DELSUMMA B

Under 5 %

Under 5 %

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

Namn

Andel aktier
och röster

Andel aktier
och röster via
finansiella instrument

Total andel

BlackRock Japan Co., Ltd.

 

 

Under 5%

BlackRock Investment Management, LLC

 

 

Under 5%

BlackRock Investment Management (UK) Limited

 

 

Under 5%

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

 

 

Under 5%

BlackRock International Limited

 

 

Under 5%

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

 

 

Under 5%

BlackRock Fund Advisors

 

 

Under 5%

BlackRock Financial Management, Inc.

 

 

Under 5%

BlackRock Asset Management North Asia Limited

 

 

Under 5%

BlackRock Asset Management Deutschland AG

 

 

Under 5%

BlackRock Asset Management Canada Limited

 

 

Under 5%

BlackRock Advisors, LLC

 

 

Under 5%

BlackRock Advisors (UK) Limited

 

 

Under 5%

BlackRock (Singapore) Limited

 

 

Under 5%

Aperio Group, LLC

 

 

Under 5%

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 12.00 EET den 11 november 2021.


Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.