Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 12.11.2021

2021-11-12 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
12.11.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 12.11.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

330 068

11,06

3 652 046,54

XHEL

530 355

11,07

5 868 749,32

CEUX

291 549

11,06

3 224 313,84

AQEU

61 702

11,06

682 431,38

TQEX

775

11,06

8 570,04

XCSE

42 544

11,06

470 660,66

Summa

1 256 993

11,06

13 906 771,78

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,0112 och DKK till EUR 7,4370
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 856 352 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents