Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 15.11.2021

2021-11-15 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
15.11.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 15.11.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

634 119

11,11

7 046 849,01

XHEL

358 548

11,10

3 980 564,04

CEUX

317 062

11,11

3 522 253,94

AQEU

68 646

11,11

762 506,98

TQEX

673

11,12

7 481,92

XCSE

50 561

11,10

561 018,12

Summa

1 429 609

11,11

15 880 674,01

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,0055 och DKK till EUR 7,4374
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 13 285 961 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents