Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 17.11.2021

2021-11-17 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
17.11.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 17.11.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

553 779

11,10

6 144 245,65

XHEL

658 416

11,09

7 302 096,81

CEUX

448 959

11,09

4 979 888,61

AQEU

77 050

11,09

854 280,96

TQEX

1 384

11,08

15 330,40

XCSE

72 375

11,09

802 678,80

Summa

1 811 963

11,09

20 098 521,23

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,0208 och DKK till EUR 7,4365
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 357 549 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents