Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 24.11.2021

2021-11-24 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
24.11.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 24.11.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

409 698

10,82

4 433 275,26

XHEL

272 229

10,86

2 956 651,95

CEUX

186 026

10,84

2 015 832,46

AQEU

53 466

10,83

579 083,54

TQEX

2 466

10,83

26 705,22

XCSE

28 498

10,85

309 107,28

Summa

952 383

10,84

10 320 655,72

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2203 och DKK till EUR 7,4363
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 24 910 511 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents