Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 29.11.2021

2021-11-29 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
29.11.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 29.11.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

1 066 146

10,53

11 221 830,74

XHEL

593 291

10,49

6 225 817,77

CEUX

843 956

10,51

8 871 627,91

AQEU

109 571

10,53

1 153 444,55

TQEX

20 177

10,52

212 185,64

XCSE

130 260

10,49

1 366 889,23

Summa

2 763 401

10,51

29 051 795,85

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2503 och DKK till EUR 7,4366
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 33 087 899 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents