Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 02.12.2021

2021-12-02 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
02.12.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 02.12.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

367 595

10,56

3 881 371,16

XHEL

303 994

10,53

3 199 567,25

CEUX

361 439

10,54

3 810 371,69

AQEU

44 323

10,55

467 465,64

TQEX

11 730

10,56

123 853,18

XCSE

40 514

10,52

426 260,56

Summa

1 129 595

10,54

11 908 889,49

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2372 och DKK till EUR 7,4360
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 37 118 414 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents