Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 07.12.2021

2021-12-07 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
07.12.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 07.12.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

380 455

10,77

4 096 910,30

XHEL

242 879

10,76

2 614 276,69

CEUX

304 354

10,77

3 277 569,06

AQEU

42 719

10,78

460 326,44

TQEX

9 302

10,76

100 078,95

XCSE

47 214

10,77

508 404,00

Summa

1 026 923

10,77

11 057 565,44

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2444 och DKK till EUR 7,4361
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 40 521 466 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents