Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 10.12.2021

2021-12-10 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
10.12.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 10.12.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

568 490

10,47

5 952 495,50

XHEL

467 859

10,48

4 903 957,68

CEUX

490 876

10,48

5 142 372,67

AQEU

63 874

10,46

668 374,53

TQEX

4 799

10,46

50 182,77

XCSE

73 043

10,48

765 629,34

Summa

1 668 941

10,48

17 483 012,49

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2502 och DKK till EUR 7,4360
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 45 742 881 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents