Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 13.12.2021

2021-12-13 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
13.12.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 13.12.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

502 343

10,48

5 262 232,88

XHEL

489 179

10,47

5 120 579,02

CEUX

526 670

10,47

5 513 343,96

AQEU

59 600

10,46

623 137,06

TQEX

15 982

10,48

167 555,86

XCSE

65 639

10,48

688 048,76

Summa

1 659 413

10,47

17 374 897,54

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2409 och DKK till EUR 7,4362
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 47 402 294 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents