Nordea ogiltigförklarar återköpta aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2021-12-14 08:15

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Totalt antal rösträtter och kapital
14 december 2021, kl. 9.15 EET

Nordea Bank Abp (”Nordea”) har idag ogiltigförklarat 41 787 771 egna aktier, som innehafts för kapitaloptimeringsändamål och förvärvats genom aktieåterköp, i enlighet med styrelsens beslut.

Ogiltigförklaringen av egna aktier registrerades hos det finska handelsregistret den 14 december 2021. Efter ogiltigförklaringen uppgår det totala antalet aktier i Nordea till 3 965 561 160 och det totala antalet rösträtter kopplade till aktierna till 3 965 561 160.

Nordea innehar 5 614 523 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 9.15 EET den 14 december 2021.
Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.