Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 20.12.2021

2021-12-20 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
20.12.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 20.12.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

767 153

10,17

7 803 392,79

XHEL

710 935

10,20

7 249 972,94

CEUX

694 029

10,19

7 069 368,62

AQEU

60 666

10,21

619 519,23

TQEX

18 117

10,16

184 149,58

XCSE

108 366

10,19

1 104 520,91

Summa

2 359 266

10,19

24 030 924,07

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,3144 och DKK till EUR 7,4362
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 832 010 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents