Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 27.12.2021

2021-12-27 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
27.12.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 27.10.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

367 403

10,62

3 901 299,82

XHEL

283 396

10,61

3 007 880,13

CEUX

285 171

10,62

3 028 306,34

AQEU

31 451

10,63

334 301,27

TQEX

8 838

10,62

93 861,42

XCSE

43 988

10,60

466 332,90

Summa

1 020 247

10,62

10 831 981,89

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,3247 och DKK till EUR 7,4359
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 21 407 857 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents