Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 28.12.2021

2021-12-28 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
28.12.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 28.12.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

379 706

10,78

4 093 090,67

XHEL

289 885

10,77

3 121 713,59

CEUX

256 183

10,78

2 761 431,55

AQEU

30 376

10,78

327 527,53

TQEX

20 209

10,78

217 861,11

XCSE

43 983

10,77

473 535,45

Summa

1 020 342

10,78

10 995 159,90

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2510 och DKK till EUR 7,4361
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 22 428 199 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents