Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 29.12.2021

2021-12-29 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
29.12.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 29.12.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

351 505

10,78

3 789 660,07

XHEL

244 968

10,78

2 641 416,45

CEUX

327 922

10,78

3 536 195,69

AQEU

37 137

10,78

400 468,99

TQEX

14 727

10,78

158 741,17

XCSE

43 983

10,78

474 169,58

Summa

1 020 242

10,78

11 000 651,95

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2542 och DKK till EUR 7,4366
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 23 448 441 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents