Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 07.01.2022

2022-01-07 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
07.01.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 07.01.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

341 215

10,97

3 743 660,38

XHEL

259 813

10,95

2 844 380,76

CEUX

324 622

10,96

3 558 213,08

AQEU

38 812

10,96

425 383,26

TQEX

11 800

10,97

129 483,26

XCSE

43 983

10,95

481 587,24

Summa

1 020 245

10,96

11 182 707,97

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,2808 och DKK till EUR 7,4380
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 28 603 805 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents