Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 11.01.2022

2022-01-11 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
11.01.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 11.01.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

362 112

10,93

3 959 443,85

XHEL

263 985

10,94

2 888 946,25

CEUX

310 272

10,94

3 393 433,31

AQEU

27 470

10,93

300 270,74

TQEX

13 429

10,94

146 890,12

XCSE

43 949

10,94

480 738,63

Summa

1 021 217

10,94

11 169 722,90

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,3025 och DKK till EUR 7,4410
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 30 645 264 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents