Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 18.01.2022

2022-01-18 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
18.01.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 18.01.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

325 236

10,89

3 542 040,82

XHEL

229 698

10,90

2 504 581,05

CEUX

387 249

10,90

4 222 585,65

AQEU

30 278

10,87

329 108,01

TQEX

12 049

10,88

131 062,31

XCSE

43 983

10,92

480 285,35

Summa

1 028 493

10,90

11 209 663,19

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,3356 och DKK till EUR 7,4422
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 35 754 842 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents