Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 21.01.2022

2022-01-21 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
21.01.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 21.01.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

1 107 955

10,27

11 383 084,76

XHEL

829 892

10,28

8 534 941,28

CEUX

913 109

10,31

9 413 161,06

AQEU

155 185

10,25

1 590 759,15

TQEX

88 129

10,22

900 906,28

XCSE

130 356

10,30

1 343 100,24

Summa

3 224 626

10,29

33 165 952,77

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4249 och DKK till EUR 7,4435
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 8 995 300 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents