Nordea ogiltigförklarar återköpta aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-01-21 08:15

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Totalt antal rösträtter och kapital
21 januari 2022, kl. 9.15 EET

Nordea Bank Abp (”Nordea”) har idag ogiltigförklarat 34 726 349 egna aktier, som innehafts för kapitaloptimeringsändamål och förvärvats genom aktieåterköp, i enlighet med styrelsens beslut.

Ogiltigförklaringen av egna aktier registrerades hos det finska handelsregistret den 21 januari 2022. Efter ogiltigförklaringen uppgår det totala antalet aktier i Nordea till 3 930 834 811 och det totala antalet rösträtter kopplade till aktierna till 3 930 834 811.

Nordea innehar 5 770 674 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 9.15 EET den 21 januari 2022.