Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 31.01.2022

2022-01-31 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
31.01.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 31.01.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

378 281

10,57

3 998 028,55

XHEL

253 498

10,55

2 674 378,55

CEUX

327 980

10,56

3 463 746,50

AQEU

26 004

10,56

274 696,38

TQEX

8 305

10,57

87 787,75

XCSE

44 003

10,55

464 317,71

Summa

1 038 071

10,56

10 962 955,44

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4521 och DKK till EUR 7,4419
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 21 327 665 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents