Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 01.02.2022

2022-02-01 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
01.02.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 01.02.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

375 316

10,70

4 017 073,49

XHEL

272 855

10,70

2 920 394,35

CEUX

293 039

10,70

3 136 190,76

AQEU

20 854

10,70

223 079,90

TQEX

14 322

10,69

153 168,17

XCSE

43 984

10,70

470 522,15

Summa

1 020 370

10,70

10 920 428,83

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4446 och DKK till EUR 7,4402
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 22 348 035 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents