Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen (BlackRock, Inc.)

Flaggningsanmälan | 2022-02-03 17:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
3 februari 2022, kl 18.30 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 3 februari 2022 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp underskred flaggningsgränsen om 5 % den 2 februari 2022.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till  3 930 834 811.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav enligt anmälan:

Andel aktier och röster
(delsumma A)
Andel aktier och röster
via finansiella instrument
(delsumma B)
Total andel (A + B)
Andel efter det att flaggningsgränsen överskreds eller uppnåddes Under 5% Under 5% Under 5%
Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)
5,01 % 0,02 % 5,04 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag
ISIN-kod (om möjligt)
Antal aktier och röster Andel aktier och röster
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
FI4000297767 Under 5% Under 5%
DELSUMMA A Under 5% Under 5%

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

Typ av finansiella instrument Förfallodag Utövande-/
konverteringsperiod
Fysisk eller
kontant avveckling
Antal aktier
och röster
Andel aktier
och röster
American
Depository
Receipt
(US65558R1095)
fysisk Under 5% Under 5%
Utlånade värdepapper fysisk Under 5% Under 5%
CFD kontant Under 5% Under 5%
DELSUMMA B Under 5% Under 5%

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

Namn Andel aktier
och röster
Andel aktier
och röster via
finansiella instrument
Total andel
BlackRock Japan Co., Ltd. Under 5 %
BlackRock Investment Management, LLC Under 5 %
BlackRock Investment Management (UK) Limited Under 5 %
BlackRock Investment Management (Australia) Limited Under 5 %
BlackRock International Limited Under 5 %
BlackRock Institutional Trust Company, National Association Under 5 %
BlackRock Fund Advisors Under 5 %
BlackRock Financial Management, Inc. Under 5 %
BlackRock Asset Management North Asia Limited Under 5 %
BlackRock Asset Management Deutschland AG Under 5 %
BlackRock Asset Management Canada Limited Under 5 %
BlackRock Advisors, LLC Under 5 %
BlackRock Advisors (UK) Limited Under 5 %
BlackRock (Singapore) Limited Under 5 %
Aperio Group, LLC Under 5%

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com


Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 18.30 EET den 3 februari 2022.


Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.